Služby/Services

ARCHITEKTURA   -   PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST -   INTERIÉR   -   KONZULTACE

POMOC S VÝBĚREM POZEMKU/LOKALITY   -   STUDIE   -   DOKUMENTACE PRO JEDNOTLIVÁ ŘÍZENÍ (ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ) DLE VYHLÁŠKY   -   ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ A DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY   -   REALIZAČNÍ DOKUMENTACE   -    AUTORSKÝ DOZOR   -   POMOC S UVEDENÍM DO PROVOZU

Galerie-titulni-obrazek-ls 

Kompletní služby architekta

...a trochu více. 

Stavebnictví je velmi rozsáhlý obor, ve kterém se spojuje krása s užitností a technologií. Dnešní doba přináší mnoho trendů do každé oblasti života a sledování trendů ve všech součástech stavebnictví je úkol pro celý zástup odborníků. Ale úkolem architekta není jenom mít přehled o trendech a s pomocí odborníků navrhovat technologicky vyspělé celky. Nejdůležitějším úkolem architekta je vyslechnout klienta a navrhnout mu to, co chce a co potřebuje tak, aby se to líbilo -jak architektovi tak klientovi-, aby věc sloužila všem potřebám pro které je navrhována a v závěru tedy také tak, aby splňovala všechny soudobé technické a technologické požadavky. 

K dobré práci architekta je tak vždy potřeba hodně času a hodně komunikace a to zejména s Vámi, klienty a zároveň investory.

x

Complete architectural services

and ... a little more.
Construction industry is a very large field, which combines beauty with practicality and technology. Today brings a lot of trends in every sphere of life and monitoring trends in all parts of the construction industry is a task for the whole crowd of experts. But the architect's task is not only to keep eye on trends and design technologically advanced units. The most important task of the architect is to listen to the client and design what client wants and what client needs in the way to like it -both architect and client - to take care of  designing it in all technical and technological requirements.

The good work of the architect always takes a lot of time and a lot of communication
especially with you, both- clients and investors.

x